(Gianni) (17601822)

(Gianni) (17601822) -, Sonetto sopra Giuda, . ( ) : .